— Jeg registrerer at de anbefaler å skille tydeligere mellom rettspsykiaternes rolle og domstolens rolle, og det er bra. Men jeg er overrasket over at utvalget ikke anbefaler at vi skal gå bort fra det medisinske prinsipp, slik at vi bringer utilregnelighetsdefinisjonen i samsvar med internasjonal praksis, sier Ropstad til NTB.

Han hadde ventet en tydeligere anbefaling fra utvalget om at det må være en klar årsakssammenheng mellom psykosen og den kriminelle handlingen for at man skal kunne bedømmes som utilregnelig.

— Selv om de beveger seg i retning av det psykologiske prinsipp, hadde jeg nok ventet at man hadde gått helt bort fra det medisinske prinsipp, sier Ropstad, som presiserer at han ikke har fått lest hele innstillingen fra utvalget.

KrF har foreløpig ikke konkludert i saken og vil avvente høringsinnspill og regjeringens innstilling, sier Ropstad. (©NTB)