13-åringen og hennes familie ble sendt ut av Norge til Jordan i juni i fjor etter vedtak i Utlendingsnemnda (UNE). Da hadde familien bodd i Norge i ti år. De to yngste av de fire barna er født i Norge.

Saken har fått stor oppmerksomhet i norske medier.

— Familien har bestemt seg for å anke tingrettens dom. Vi er enig i at dommen bør ankes. Konsekvensene av retur for barna, særlig for sønnen Nael, er ikke forsvarlig vurdert av UNE, sier familiens advokat Arild Humlen i en pressemelding.

Familien har totalt fått fem avslag på søknaden om asyl, men i en dom i Oslo tingrett i november 2013 ble utvisningsvedtaket opphevet.

Bare noen uker senere fattet UNE et nytt og likelydende utvisningsvedtak. Nemnda mente at innvandringsregulerende hensyn veide tyngre enn at to av familiemedlemmene har helseproblemer og det samlede hensynet til barnas beste. (©NTB)