I statsbudsjettet for 2015 foreslår regjeringen å innføre en avbyråkratiserings— og effektiviseringsreform. Målet er mindre sløsing med offentlige midler.

Samlet sett er overføringen som følge av reformen beregnet til 1,4 milliarder kroner i 2015. Regjeringen vil la dette inngå som en fast del av budsjettarbeidet framover