Helsetjenesten hadde munnbind for bare fire ukers forbruk

Da Norge innførte strenge koronarestriksjoner i uke 11, hadde helsetjenesten kirurgiske munnbind for kun fire uker med normalt forbruk.

Det framkommer i et svar fra helseminister Bent Høie (H) til stortingsrepresentant Kjersti Toppe (Sp).

– Det er nærmest en skandale at vi var så dårlig forberedt ute i helseforetakene, til tross for mange beredskapsplaner og stortingsmeldinger. Det kunne gått veldig galt med så liten restkapasitet, sier Toppe til Dagens Medisin.

Myndighetene har lenge holdt tilbake informasjon om hvor stor beholdningen for smittevernsutstyr har vært. Tidligere har de forklart at det vil føre til frykt og usikkerhet blant befolkningen.

Leveranseproblemer

Den 12. mars var lagrene av smittevernutstyr allerede blitt redusert grunnet økt forbruk og mindre leveranser enn normalt.

Så tidlig som i januar vurderte helseforetakene lagerbeholdningen og startet oppbygging. Produsentene hadde derimot problemer med å framstille og levere utstyr allerede i måneden før koronaviruset kom til Norge som følge av smittespredningen i verden, forklarer Høie.

Toppe mener svaret fra Høie viser hvor dårlig det sto til med tilgang på smittevernutstyr.

– Det er et springende punkt hva normalt forbruk betyr. Det kan jo være at en ukes normalforbruk ble brukt opp på en dag i denne situasjonen. Uansett er det å kun ha fire ukers forbruk av munnbind når landet står midt i en pandemi, egentlig det samme som å ha gått tom, sier Toppe.

Større kapasitet

De siste ukene har Norge fått flere store leveranser med smittevernsutstyr fra utlandet og har styrket beholdningen betraktelig. Lagrene med kirurgiske munnbind har nå økt fra fire uker med normalt forbruk til 123 uker.

Høie sier likevel at situasjonen fortsatt er utfordrende på grunn av knapphet på smittevernsutstyr globalt.

– Det har vært, og er fortsatt, en omfattende og kontinuerlig innsats for å få på plass mest mulig utstyr til helsetjenesten, sier Høie.