Mens TV Visjon Norge AS dømmes til å betale 120.000 kroner i oppreisningserstatning til saksøkeren, dømmes redaktør Hanvold til å betale 20.000 kroner. Programlederen dømmes til å betale 5000 kroner i oppreisningserstatning. I tillegg dømmes de tre til å betale saksomkostningene på 239.500 kroner. Mens TV Visjon Norge AS dømmes til å betale 120.000 kroner i oppreisningserstatning til saksøkeren, dømmes redaktør Hanvold til å betale 20.000 kroner. Programlederen dømmes til å betale 5000 kroner i oppreisningserstatning. I tillegg dømmes de tre til å betale saksomkostningene på 239.500 kroner. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Visjon Norge dømt til å betale erstatning for å ha krenket privatlivets fred