Totalt var det beregnet at Norge skulle få 1,2 millioner doser i juli, men Pfizer bekrefter overfor VG at de ikke vil klare å levere dette antallet, og at det ikke blir flere enn 800.000 doser.

Ifølge Folkehelseinstituttet (FHI) betyr dette i beste fall til en til to ukers forsinkelse for når alle over 18 år får tilbud om vaksine.

– Det er sterkt beklagelig at vi får en forsinkelse. Samtidig håper vi at Pfizer vil kompensere for dette og vil fortsette å levere i henhold til avtalene og at vi kommer i havn uten at det får altfor negative konsekvenser for når folk får vaksinen, sier smitteverndirektør Geir Bukholm i FHI.

Ifølge Pfizer er det ikke problemer med produksjonen som er årsaken til at Norge får færre doser, men hvilke andre årsaker det kan være er ikke klart.

Ifølge Bukholm jobber nå FHI med å se på hvordan de kan kompensere for tapet av vaksinedoser, og ett av tiltakene kan være å forlenge intervallet mellom første og andre doser tilbake til 12 uker.

Pfizer er den viktigste koronavaksine-leverandøren til Norge. Den andre varianten som benyttes i vaksinasjonsprogrammet er Moderna, men med atskillig færre leveranser.