Sperringene skal ha som mål å hindre innbyggerne i forgiftede områder fra å flykte fra områdene og dermed spre forgiftningen, ifølge avisen The Sunday Times som først rapporterte om regjeringens planer.Spesialpoliti vil bli plassert på jernbanestasjoner og i viktige veiknutepunkt for å hindre panikkbevegelser, heter det.

Det vil selvsagt bli noe panikk. Folk vil styrte i bilene sine med familiene for å forsøke å flykte fra byene og unngå å bli rammet, men de vil bli stoppet, sier professor Michael Langman til avisen. Han leder vaksinasjons— og immuniseringskomiteen som gir regjeringen råd om biologiske trusler.

Medlemmene av politiets spesialenheter vil bli vaksinert mot kjemiske og biologiske trusler, og vil om nødvendig kunne bli støttet av væpnede soldater.

En regjeringstalsmann bekreftet at opprettelse av sikkerhetssoner var til vurdering, men ville ikke gi noen detaljer om planene.

Ifølge The Sunday Times planlegger regjeringen å framlegge de nødvendige lover for Parlamentet tidlig neste år som vil godkjenne iverksettelse av slike sikkerhetssperringer. Regjeringstalsmannen bekreftet også at en storstilt prøve på sikkerhetstiltakene er planlagt i London tidlig neste år.