KrF-lederen synes det er interessant med ja-flertallet som har vokst fram på de siste EU-målingene.Vi har en bastant nei-fløy i KrF. Men vårt nei er mindre bastant. Endringene i folket slår også inn hos oss, sier hun.

Hun vil ikke gå inn på sine egne vurderinger av EU-spørsmålet nå, men mener utvidelsen og fiskeriene er viktige spørsmål når partiet skal vurdere EU-synet.

En undersøkelse som er gjort i tilknytning til Maktutredningen viser at KrF-velgerne er nesten like sterke motstandere av EU som velgerne til SV og Senterpartiet. Men samtidig viser en annen del av undersøkelsen at KrF-velgerne ikke synes EU-spørsmålet er så viktig for dem.

Kjell Magne Bondevik sa fredag at han tror det er sannsynlig med en folkeavstemning før 2010 og åpnet samtidig døren på gløtt for en ny medlemskapsdebatt i partiet.

Nestleder Åslaug Haga i Senterpartiet sier til Nationen at hun synes Bondeviks uttalelser er uheldige og vitner om at KrF ikke lengre står beinhardt på nei-sida.