Et 50-talls land, blant dem Norge, har fått en forespørsel fra USA om hva de kan bidra med i tilfelle krig. Norge vil foreløpig ikke svare på henvendelsen, og viser til at saken skal behandles på nytt i FN hvis Irak bryter betingelsene i resolusjonen fra Sikkerhetsrådet.Det er ingen grunn til å spekulere i dette nå. Om Norge skal delta, og eventuelt med hva, får vi vurdere senere. Men vi har gjort oss noen tanker, er alt Bondevik vil si.

Foreløpig har Danmark og Tsjekkia reagert positivt på den amerikanske forespørselen.