Jens Stoltenberg ble hyllet som partiets nye leder med langvarig, stående applaus.Det ble heller ingen motkandidater til Hill-Marta Solberg og Martin Kolberg som nestleder og partisekretær.

Valgkomiteen klarte å samle landsmøtet etter opprivende stridigheter underveis, og fikk hele sin innstilling godtatt uten motforslag. Anniken Huitfeldt er blant de nye sentralstyremedlemmene.

I tillegg til toppledelsen består Aps sentralstyre nå av følgende:

Dag Terje Andersen, Vestfold, Rolf Erling Andersen, Telemark, Kjell Bjørndalen, Buskerud, Anne Marit Bjørnflaten, Troms, Sylvia Brustad, Hedmark, Jan Bøhler, Oslo, Trond Giske, Sør-Trøndelag, Mette Gundersen, Vest-Agder, Tore Hagebakken, Oppland, Roger Hansen, Finnmark, Bjarne Håkon Hanssen, Nord-Trøndelag, Anniken Huitfeldt, Akershus, Saera Khan, Oslo, Karita Bekkemellem Orheim, Kvinnepolitisk styre, Odd Kr. Reme, Rogaland, Anne-Grete Strøm-Erichsen, Hordaland.

I tillegg møter AUFs leder Gry Larsen i sentralstyret med fulle rettigheter.

Valget viser at halvparten av de 16 "menige" medlemmene i sentralstyret har versert som nestlederkandidater de siste månedene.