Jusprofessor Anders Bratholm skriver i en kronikk i Aftenposten mandag at det må vurderes å vedta en hovedregel hvor transplantasjon kan foretas i alle tilfeller hvor avdøde ikke hadde gitt klart uttrykk for at hun eller han er klart imot transplantasjon.Jeg er enig med Bratholm i at regelverket må endres, og ser ingen etiske betenkeligheter med det. Jeg vil ta saken opp med helseministeren etter nyttår, og regner med at det vil bli en utredning av saken, sier leder av sosialkomiteen John Alvheim til NTB.

Alvheim sier at det er uakseptabelt at flere titall unge mennesker dør i transplantasjonskø i Norge hvert år, og mener forslaget til Bratholm kan være med på å hindre dette. Alvheim sier dagens regelverk er en belastning for både pårørende som blir spurt om donasjon, og for helsepersonell som må spørre om de pårørende om tillatelse før organene fra en avdød tas ut.

Forslaget til Bratholm innebærer at dette ikke blir nødvendig.