Selv om den prosentvise prisstigningen er noenlunde lik i landet over, blir forskjellene enorme i kroner og øre, skriver Nationen.

En enebolig på 150 kvadratmeter i Oslo har i snitt økt med tre millioner i verdi siden 2004. I Telemark, Oppland og Hedmark har prisen på en like stor bolig i snitt økt med mellom 880.000 og 960.000 kroner, altså over to millioner mindre.

— Det skaper skjevheter mellom bygd og by. Investorer og private ser større fordeler ved å investere i byene på grunn av den store prisoppgangen. Det forsterker kapitalstrømmene inn mot byene, og reduserer kapitalstrømmene inn mot distriktene, sier sjeføkonom Elisabeth Holvik i Sparebank 1 gruppen.

Seniorforsker Svein Frisvold i Bygdeforsk sier boligprisutviklingen skaper økonomiske skjevheter mellom by og bygd.

— Det kan forsterke uheldige strukturelle skjevheter, blant annet når det kommer til arv. Bygdeungdom får mindre kapital til å komme inn på boligmarkedet sammenlignet med ungdom i byene, sier han. (©NTB)