Dagens helsepersonellov gir liten adgang til å gi slike opplysninger til dem som gir den første helsehjelpen, for eksempel ambulansepersonell eller legevaktlege, skriver Dagens Medisin.

Regjeringen foreslår endringer i loven som vil gi en begrenset adgang til å gi opplysninger når det kan gi viktig læring og kvalitetssikring. På den måtes kan den første behandlingen vurderes av andre aktører i helsevesenet, påpeker helseminister Jonas Gahr Støre (Ap).

— Dette vil gi viktig læring, både der hvor behandlingen har vært korrekt og der hvor den viser seg å ha vært ukorrekt. Bedre læring vil redusere antall feil og heve kvaliteten på pasientbehandlingen, sier Støre.

Det skal stå i pasientjournalen hvem som har fått hvilke opplysninger, og det skal ikke informeres mer enn det som er nødvendig for å lære om behandlingen. (©NTB)