OSLO: — Han har jobbet for og ønsket å bli kjent tilregnelig. Han sier til oss at han ikke vil anke nå som han er dømt som tilregnelig. Breivik har hele tiden tenkt på seg selv som tilregnelig, og han er nok ikke overrasket over dette, sier forsvarer Geir Lippestad til Aftenposten.no.

På spørsmål om hva han tenker om dommerens vurdering av de to rapportene, svarer Lippestad:

— Man hører på begrunnelsen, nå som han er kjent tilregnelig, at de har lagt seg opp til rapport nummer to.

- Hva tror du statsadvokatene vil gjøre?

— Det må du spørre dem om, men jeg tenker at de ikke bør bruke hele fristen, men bestemme seg raskt, sier Lippestad.

Skal studere dommen nøye

Behring Breiviks andre forsvarer, Vibeke Hein Bæra, vil ikke si at forsvarerteamet er «fornøyd» med dommen:

— Vår klient er blitt hørt hva gjelder ønsket om å bli kjent tilregnelig, i så måte er vi tilfreds. Men jeg vil ikke bruke ordet førnøyd. Behring Breivik har selv påberopt seg nødrett og frifinnelse, sier Vibeke Hein Bæra.

- Han smilte da dommen ble lest opp?

— Det har jeg ikke sett, for jeg har sittet ved siden av ham hele tiden. Men det har vært viktig for ham å bli kjent tilregnelig.

- Hva kommer Behring Breivik til å si senere i dag?

— Man vet ikke hva han vil si. Det kommer trolig til å avhenge litt av hva retten sier om begrunnelsen for hans tilregnelighet. Det han har sagt i møte med oss tidligere, er at han ikke anke dersom han blir kjent tilregnelig.

Vibeke Hein Bæra sier til Aftenposten.no at hun og de tre andre medforsvarerene vil studere dommens begrunnelse og drøfting av tilregnelighetsspørsmålet før de kommenterer dommen ytterligere.

Skal kommentere

Forsvarer Odd Ivar Grøn sier at Behring Breivik vil kommentere utfallet i løpet av rettsdagen:

- Alle vet jo hva han ønsker, og det er blitt oppfylt. Vil ikke gå i detalj, Breivik vil gi kommentar senere, sier Odd Ivar Grøn.