Bruker ikke én krone på pappapermisjon

SV-leder Audun Lysbakken lovet lengre pappaperm, men bruker ikke én krone i 2013. — Folk er blitt holdt for narr, mener Frp.

Publisert

SV-leder Audun Lysbakken lovte før helgen utvidelse av fedrekvoten og dermed også av foreldrepermisjonen. Men statsbudsjettet viser at ikke en krone er satt av til dette i Statsbudsjettet for 2013. Foto: NTB Scanpix

OSLO: Lysbakken gikk høyt ut på banen da han lekket at SV ville gi to uker ekstra foreldrepermisjon til far i årets statsbudsjett, skriver Aftenposten.no

Ifølge VG ville regjeringen «legge store penger på bordet for å gi norske fedre to uker ekstra permisjon». Utvidelse av fedrekvoten fra 12 til 14 uker, som ville øke foreldrepermisjonen fra 47 til 49 uker, ble anslått til å koste mellom 585 og 650 mill. kroner i året.

— Vi holder ikke bare det vi lovet i Soria Moria II, vi overoppfyller. Vi sa 48 uker, nå blir det 49, sa SV-leder Audun Lysbakken til VG.

Nå viser budsjettet til Barne-, likestillings- og diskrimineringsdepartementet at tiltaket ikke koster regjeringen en eneste krone.

«Tiltaket innebærer ikke merutgifter i 2013» heter det i budsjettet.

- Holdt folk for narr

Årsaken er at utvidelsen først vil gjelde for barn som er født etter 1. juli 2013. Dermed vil ingen foreldre nyte godt av de ekstra to ukene på slutten av permisjonen før i 2014. Fedre vil heller ikke få de to ekstra ukene permisjon før om over ett år.

- Dette viser at SV har holdt folk for narr hele helgen. Det blir slett ikke to uker ekstra foreldrepermisjon til en prislapp på over 600 millioner dette året, sier Frps familiepolitiske talskvinne, Solveig Horne.

Også Høyre reagerer på at SV har gått ut med økt fedrekvote som en budsjettlekkasje.

Vil fjerne ekstra permisjon

— Det er uforståelig hvordan SV og regjeringen legger dette frem som et løfte som koster 650 millioner kroner, når det i virkeligheten ikke er satt av en krone. Hvorfor omtale dette som et løfte rett før fremleggingen av statsbudsjettet når dette ikke vil gjelde for neste år i det hele tatt? spør Høyres familiepolitiske talskvinne, Linda Hofstad Helleland.

I tillegg er det langt fra sikkert at fedre vil se noe til disse to ukene med permisjon - noen gang. For før 2014, når ordningen i utgangspunktet er planlagt innført, er det Stortingsvalg. Både Høyre og Frp lover å fjerne hele fedrekvoten umiddelbart dersom de kommer til makten.

Vil ha barnehage til alle

— I stedet for å bruke penger på to uker ekstra foreldrepermisjon, ønsker Frp å bruke disse pengene på andre ting, som å fortsette barnehageløftet. Vi har allerede en av verdens beste foreldrepermisjonsordninger, sier Horne.

Også Høyre ønsker å bruke pengene på andre ting enn utvidet foreldrepermisjon.

— Akkurat hvor mange uker foreldrepermisjon vi skal ha, er et forhandlingsspørsmål. Men som Høyres familiepolitiske talskvinne mener jeg det en riktigere prioritering å løfte kvaliteten på barnehagen og å gi alle muligheten til å ha barna i barnehage, sier Hofstad Helleland.

Høyre og Frp ønsker å fjerne ordningen med pappakvoter.

— I dag bruker NAV 600 årsverk på å behandle denne ordningen, som er altfor komplisert. Vi ønsker å forenkle foreldrepermisjonen og ønsker at foreldrene selv skal få bestemme hvordan den skal brukes. Nå er det barnet det går ut over dersom far ikke har anledning til å ta ut permisjon, fordi den da forsvinner, sier Hofstad Helleland.

Publisert