Som en del av det såkalte Osloprosjektet har det i sommer blitt utført omfattende oppgraderingsarbeid på jernbanenettet mellom Lysaker og Etterstad. Dermed har togpassasjerer på alle strekninger gjennom Oslo S, med unntak av Østfoldbanen, vært nødt til å ta buss for bane store deler av sommeren.Men mandag er endelig arbeidet over, og togtrafikken gjennom Oslo S vil begynne å gå som normalt igjen. Først ut er flytoget, som går fra Drammen klokken 04.06 mandag morgen.

Fredag formiddag har Jernbaneverket fremdeles litt arbeid igjen, men dette er i rute, forteller informasjonsrådgiver Torgald Sørli til NTB.

– Togene begynner å gå mandag morgen, så vi må være ferdige til da. Men det er ikke noe problem, sier han.

I løpet av de siste seks ukene har det blitt gjennomført 2.500 tiltak for å oppgradere og forbedre jernbanenettet på strekningen mellom Lysaker og Etterstad. Flere sporveksler har blitt skiftet ut, nye jernbaneskinner har blitt lagt, og plattformene på Oslo S har fått markeringer for binde og svaksynte. I tillegg har den gamle kjøreledningen i Oslotunnelen blitt byttet ut med nye, fastmonterte takstrømskinner. Dermed unngår man fremover problemet med at togene innimellom river ned strømledningen.

Samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa (Sp) lovte tidligere i sommer at utbedringene på jernbanenettet i Oslo vil føre til mer presise tog. (©NTB)