— Komiteen slår fast at vold mot kvinner ikke er kultur, men kriminelle handlinger. Gjennom denne tildelingen kommer problemstillingene høyere opp på den internasjonale dagsordenen. Den vil skape ny oppmerksomhet rundt sikkerhetsrådsresolusjon 1325, som president Johnson-Sirleaf har kjempet så iherdig for, sier Eriksen Søreide.Hun synes koblingen mellom de to kvinnene i Liberia, en grasrotaktivist og en statsleder, og en journalist i Jemen er et interessant og virkningsfullt grep av Nobelkomiteen.

Særlig mener komitélederen på Stortinget at inkluderingen av Tawakkul Karman viser at det internasjonale samfunn er opptatt av kvinners plass i de framvoksende demokratiene i den arabiske verden.

— Felles for de tre er at de driver en ikkevoldelig kamp for kvinners rettigheter i deler av verden der kvinner har vært ofre for undertrykking, overgrep og krigshandlinger, sier Eriksen Søreide. (©NTB)

(©NTB)