Antallet behandlingsplasser for anoreksisyke er for få, og oppfølgingen etter en innleggelse ofte for dårlig, skriver Dagsavisen.— Overgangene mellom behandlingsnivåene, fra ungdom til voksen og fra poliklinikk til innleggelse er ikke gode nok, sier Åse Minde, som leder poliklinikk for spiseforstyrrelser ved Aker Universitetssykehus.

Hun mener det er mulig å gi et godt tilbud til behandling med et godt, tverrfaglig team.

Spesialist i psykiatri, Marianne Hatle, sier at mange pasienter i årevis går til poliklinisk behandling uten å bli bedre. Var de blitt fanget opp tidligere kunne færre blitt alvorlig syke. (©NTB)