Ukom mener slike gebyrer rammer ujevnt og truer pasientsikkerheten, skriver NRK.

– I stor grad rammer det kronikere som kanskje ikke har evne eller funksjon til å møte til planlagte timer. Det rammer også de som ikke har evne til å styre personlig økonomi, og som da får store utgifter knyttet til helsehjelp, sier Ukom-direktør Pål Iden.

Dersom regninger og krav hoper seg opp, kan det skape enda større problemer for dem som allerede er syke.

– Det finnes en ganske stor gruppe pasienter som ikke klarer å betjene personlig økonomi. Dette er kanskje også gruppen som har størst behov for helsehjelp, og som gjerne faller utenfor systemene, sier Iden.

Han sier helseforetakene bør ta det som et signal om at pasienten trenger ekstra tiltak og oppfølgning, dersom man ikke møter til oppsatt time – ikke bare sende av gårde et gebyr.

Statssekretær Karl Kristian Bekeng (Ap) i Helse og omsorgsdepartementet sier de skal gå gjennom ordningen.

Ifølge NRK kan man få et gebyr på 1.125 kroner dersom man ikke møter opp til en time på sykehuset. Var timen poliklinisk innen psykiatri eller rusbehandling, er maksbeløpet 375 kroner. I tillegg øker beløpet dersom kravet går til inkasso.