Meldingen om at Krekar var på vei til Nederland kom fra den norske ambassaden i Teheran til den nederlandske ambassaden i samme by. Alt tyder på at den norske Teheran-ambassaden var blitt instruert fra Utenriksdepartementet i Norge før prosessen som førte til arrestasjon av Krekar ble satt i gang.Etter det Aftenposten erfarer, skal utenriksminister Jan Petersen ha mottatt en henvendelse fra USA om Krekar. Dersom den meldingen Nederlands ambassade mottok fra norske myndigheter knyttet mullah Krekar til al-Qaida-nettverket, kan dette forklare Nederlands øyeblikkelige reaksjon.

Pressetalsmann Karsten Klepsvik i Utenriksdepartementet vil verken bekrefte eller avkrefte kontakten mellom USA og Jan Petersen om Krekar.