Ifølge avisen vil Konkurransetilsynet kunngjøre blokkeringen av oppkjøpet torsdag formiddag. Konkurransetilsynet har tidligere signalisert at det kan stanse oppkjøpet for å hindre økte strømpriser.Ifølge Konkurransetilsynet vil Statkraft-alliansen etter et oppkjøp kontrollere nesten 50 prosent av den samlede kraftproduksjonen i Sør-Norge. Aksjene, som Statkraft har avtalt å kjøpe fra 30 Agder-kommuner, er verdsatt til om lag seks milliarder kroner.