Helseminister Bent Høie (H) presiserer at det er snakk om en oppfriskningsdose med Pfizer-vaksinen, som det europeiske legemiddelverket EMA har godkjent til dette formålet.

Det er aldersgruppen 85 år og oppover, samt sykehjemsbeboere, som prioriteres først. Deretter de fra 75 til 84 år, og deretter de på 65–74 år.

– Det er begrenset kunnskap om dette, men FHI mener nytten trolig overstiger risikoen hos eldre. Det skyldes blant annet at eldre er mer utsatt for alvorlig sykdom, og at det er lengst siden de ble fullvaksinert, sier Høie.

Han sier han håper en tredje dose vil gi forlenget beskyttelse og bedre beskyttelse mot nye koronavarianter.

Vurderer for helsepersonell

Den norske anbefalingen er mer snever enn det europeiske legemiddelverket EMAs. De ber land om å også vurdere å gi tredjedose til alle mellom 18 og 55 år.

Høie sier FHI er bedt om å vurdere om det skal gis en oppfriskningsdose til helsepersonell under 65 år for å skjerme de syke og eldre, men her er det ikke tatt noen beslutning ennå.

– Vi har en god situasjon i Norge med kontroll på pandemien, svært høy vaksinasjonsdekning i store deler av befolkningen, og vi har tid til å gjøre grundige vurderinger, sier Bukholm.

FHI mener det foreløpig ikke finnes grunn til å tilby oppfriskningsdose til den øvrige befolkningen mellom 18 og 65 år, utover personer med betydelig svekket immunforsvar.

– Prioritér uvaksinerte

Oppfriskningsdosene til eldre skal ikke gå på bekostning av første- og andredoser, understreker Høie. Slik bes kommunene om å prioritere:

1: Første dose til uvaksinerte

2: Andre dose til dem som kun er vaksinert med én dose

3: Tredje dose til immunsupprimerte

4: Sesonginfluensavaksine

5: Oppfriskningsdose til sykehjemsbeboere og alle over 65 år

– Oppfriskningsvaksinasjon mot covid-19 må ikke gå på bekostning av influensavaksinasjon. Det er viktig å ta influensavaksine fordi vi venter kraftigere utbrudd av influensa denne sesongen. Eldre har økt risiko for alvorlig forløp av influensa, påpeker Høie.

Ekstra dose for Janssen-vaksinerte

Han kunngjorde også tirsdag at personer som har blitt vaksinert med Janssen-vaksinen, får tilbud om en ekstra dose med mRNA-vaksinene Pfizer eller Moderna.

Dette fordi de som er vaksinert med Janssen-vaksinen, ser ut til å ha svakere beskyttelse mot koronaviruset enn de som har tatt to doser med mRNA-vaksine.

Det er i overkant av 4.000 personer i Norge som er registrert vaksinert med Janssen-vaksinen i Nasjonalt vaksinasjonsregister SYSVAK.

Må prioritere egen befolkning

Norge føyer seg dermed inn i en voksende rekke land som har begynt å tilby oppfriskningsdoser til egen befolkning.

Landene som gjør dette, har imidlertid fått kritikk for ettersom det er mangel på vaksiner i andre land, særlig i Afrika og deler av Asia. Her er helsevesenet enda mer sårbart, og det er også fare for at det kan oppstå nye virusvarianter. Høie sier bidraget til andre land ikke skal gå på bekostning av Norges egen befolkning.

– Svekkes vaksinenes effekt i de landene som har startet vaksineringen, øker dette også risikoen. Og disse landene er vel så hardt rammet av de økonomiske forholdene som følge av nedstengning ellers i verden, sier Høie.

Han sier også at Norge bidrar til flere vaksinedoser ute i verden enn vi har brukt selv i Norge. Totalt tilsvarer Norges bidrag 31 millioner vaksinedoser til andre land.

– Ingen er trygge før alle er trygge. Så samtidig som vi fortsetter jobben med å beskytte vår egen befolkning, må vi fortsette innsatsen for at mennesker i andre land får tilgang til vaksiner, sier Høie.