Det er ikke gitt informasjon om hva regjeringen vil meddele på pressekonferansen klokka 12.30 fredag. Men den siste fasen av gjenåpningen av samfunnet – som skal innføres når vaksinasjonsgraden er høy nok og trykket på helsevesenet kontrollerbart – er nært forestående.

Nå viser reproduksjonstallet at smittetrenden er markant avtagende og vaksinasjonsgraden for oppadgående.

Torsdag hadde 76,2 prosent av befolkningen fått første dose, mens 66,5 prosent av befolkningen var fullvaksinerte. For befolkningen over 18 år er andelen henholdsvis 90,5 og 83,4 prosent.

Varslet kommunene

Mandag denne uka gikk helseminister Bent Høie (H) ut og ba kommunene om å forberede seg på gjenåpning av landet. I et brev blir landets kommuner som fremdeles behøver koronatiltak, bedt om lage egne koronaforskrifter som skal kunne tre i kraft fra og med i dag.

En normal hverdag med økt med beredskap, medfører at de fleste reglene i covid-19-forskriften opphører.

– Noen kommuner kan likevel ha behov for lokale forskrifter. I brevet oppfordrer vi kommunene som har behov for det til å starte dette arbeidet så snart som mulig, sier statssekretær Saliba Andreas Korkunc (H) til NTB.

I starten av september måtte statsministeren fortelle at det varslede og siste Trinn 4 i gjenåpningsplanen, ikke bare ble utsatt, men droppet helt og holdent.

Trinn 4 fjernet

Den videre gjenåpningen ble utsatt på ubestemt tid, men skulle til gjengjeld utvides når den først kommer.

– Ytterligere åpning nå gir risiko for mer smitte. Den risikoen vil vi ikke ta når det er så kort tid igjen til alle voksne har fått mulighet til å beskytte seg med vaksiner, sa Solberg.

Trinn 4, som nå altså er fjernet fra planene, innebar blant annet at:

* Anbefalingen om én meters avstand til andre avvikles.

* Anbefalingen om et maksimalt antall gjester i hjemmet skulle oppheves.

* Innslippsstoppen ved midnatt og krav om bordservering på skjenkesteder skulle fjernes.

Regjeringen har dessuten bestemt at en nedjustert koronastrategi skal tre i kraft fra mandag. Det betyr at kravene til kommunene endres i den såkalte tisk-strategien (testing, isolasjon, smittesporing og karantene).

Nedjustert TISK

Det innebærer blant annet at:

* Kommunene heretter skal konsentrere smittesporingsarbeidet til husstandsmedlemmer og andre personer som er tilvarende nære kontakter.

* Karanteneplikten innskrenkes til kun å gjelde uvaksinerte i samme husstand eller tilsvarende nære – som kjærester. Og testing kan i de aller fleste tilfeller erstatte karantene.

* Det blir slutt på ventekarantene, som gjelder andre nærkontakter – for eksempel når det oppstår smitte på skoler.

Har levert anbefalinger

Praktisk talt hele kostebinderiet av relevante statsråder og fagfolk deltar under pressekonferansen i Marmorhallen i Klima- og miljødepartementet: Statsminister Erna Solberg (H), helseminister Bent Høie (H), næringsminister Guri Melby (V) og justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H), samt helsedirektør Bjørn Guldvog og direktør Camilla Stoltenberg i Folkehelseinstituttet.

Ifølge TV 2 har både Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet levert sine anbefalinger til regjeringen. Helsedirektør Bjørn Guldvog har sagt til kanalen at de to er samstemte i sin vurdering.

Overfor VG gir han uttrykk for at neste steg i gjenåpningen er nær.

– Jo flere som er vaksinert, jo lettere vil overgangen bli, og jo mindre blir risikoen for gjennombruddsinfeksjoner. Samtidig vil jeg si at det ligger innenfor et handlingsrom å snart gå over til en normal hverdag med økt beredskap, sa Guldvog torsdag.