OSLO: – Min holdning er at i politikken skal man aldri avvise virkemidler. Men slik situasjonen nå er, er den beste måten å forfølge målet vårt på å ha et flomlys på det kinesiske samfunn. Vi må fokusere på menneskerettigheter og ta opp de spørsmålene hvor Kina ikke lever opp til de kravene verden stiller, sier Støre til TV 2. Dette må skje gjennom dialog, understreker utenriksministeren.

Støre mener det er viktig at verdenssamfunnet passer på å anerkjenne de store framskrittene Kina har gjort. Han mener en boikott kan virke mot sin hensikt.

– En boikott fører til at man vender seg fra hverandre. Vi har etter mitt skjønn ikke interesse av at Kina vender ryggen til verden eller at vi vender ryggen til dem, sier han.

Den planlagte stafetten med den olympiske ild utviklet seg til det rene kaos i Paris’ gater mandag. Til slutt ble stafetten avlyst på grunn av demonstrasjonene. Idrettspresident Tove Paule mener situasjonen er så alvorlig at man må vurdere å avlyse den internasjonale delen av fakkelstafetten. Så langt ønsker ikke Støre å gå, men han er ikke overrasket over det som nå skjer.

– OL-fakkelen blir en tiltrekningskraft på alle de som har sterke meninger om Kina og det tror jeg kineserne må ha visst da de ønsket å få OL og da de fikk OL. Sterke meninger kommer til uttrykk ved slike anledninger, sier Støre til NRK.

Si din mening — bør Norge boikotte åpningsseremonien under OL i Beijing?