I henhold til avtalen skal i-landene samlet sett redusere utslippene av CO2 med 5,2 prosent innen 2012 i forhold til 1990-nivået.Hvert enkelt land har et mål det skal nå.Etter at USA trakk seg fra avtalen, som er undertegnet av 141 nasjoner, kunne den ikke tre i kraft før den ble ratifisert av Russland i fjor.

Foruten USA er Australia det eneste store i-landet som har avvist Kyoto-avtalen. De to landene står sammen for 30 prosent av drivhusgassene som slippes ut i atmosfæren.

U-landene er ikke forpliktet av avtalen, som George W. Bush som en av sine første embetsgjerninger avviste i 2001. (©NTB)