Selv om investeringsrammen i planen som strekker seg fra 2010 til 2019 ligger på 60 milliarder kroner, krever 12 fylkesordførere et løft i investeringene på mellom 40 og 60 prosent, skriver Nationen.Ikke alle har tallfestet sine krav, men det er stor enighet om at det ligger for lite penger i potten for investeringer. Fylkesordførerne er fornøyde med økte midler til vedlikehold.

Fylkesordfører Gunnar Viken (H) i Nord-Trøndelag slår virkelig på stortromma og mener det er behov for et nasjonalt samferdselsløft på 100 milliarder kroner på landsbasis. (©NTB)