OSLO: Det var DnB Markets som sto for salget av Telenor-aksjer før børsnoteringen av Telenor.I alt kjøpte DnB Markets aksjer for 2,1 milliarder til en snittkurs på 40,40 kroner mandag, skriver Nettavisen. Årsakene til storkjøpet skal ifølge NRK ha vært å hindre ytterligere kursfall på Telenor-aksjene.Sjefmekler Peter Warren i Finansbanken sier til NTB at kjøpet ikke forbauser ham.¿ DnB Markets er et stor meklerforetak og et av emisjonshusene i kapitalutvidelsen. De kjøper for institusjoner eller så er det støttekjøp. Men det siste tror jeg ikke de gjør i så stor målestokk, sier Warren.Warren mener også at de såkalte shortselgere har vært inne i bildet. Shortselgerne selger aksjer de ikke eier for så å prøve å kjøpe aksjer tilbake igjen til en lavere pris senere. NTB