Næringsmiddeltilsynet fant salmonellabakterier i prøver som ble tatt av eggene.Før helgen ble et annet parti nederlandske egg trukket tilbake fra samme pakkeri. Flere av disse eggene var plassert i pakker merket med "Godt norsk".

Eggene er levert fra Norgården pakkeri i Orkdal i Sør-Trøndelag, og er først og fremst i salg i forretninger i Midt-Norge, samt til storhusholdninger i Harstad-området.