Tallene er ikke hyggelig lesning for norsk bankvesen, som må konstatere at bransjens resultater er svake etter årets tre første kvartaler. En av årsakene er den negative utviklingen i aksjemarkedet.Flere av de mindre bankene har et regnskapsmessig underskudd, mens storbankene blør og tjener mindre. Mens sju banker hadde underskudd etter tre kvartaler i fjor, er det hele 13 banker som sliter med røde tall i samme periode i år.

Det samlede resultatet for bankene før skatt etter de første tre kvartalene er i år på 8,5 milliarder kroner, noe som er 1,9 milliarder mindre enn etter samme periode i fjor.

De tre største bankene (DnB, Nordea og Gjensidige Nor), har et resultat etter de tre første kvartalene på 5,4 milliarder kroner, noe som er en nedgang på 22 prosent i forhold til samme periode i 2001. Både banker og finansieringsselskapene økte sine utlån de første tre kvartalene i år, bankene med 6,8 prosent, og finansieringsselskapene med 8,2 prosent. Også finansieringsselskapene sliter med en kraftig økning av misligholdte lån.