Det er dessverre bygd færre barnehageplasser i år enn det var ventet. Dermed forutsetter vi at disse pengene er å finne i systemet, og vi instruerer regjeringen til å utbetale dem, sier nestleder i SV, Øystein Djupedal til NRK.Partiene vil gi 100 millioner ekstra til private barnehager og 35 millioner kroner til kommunale barnehager.

Dette skal være kompensasjon for et veldig dyrt lønnsoppgjør, og dette gjør at foreldrebetalingen helst skal gå ned allerede fra 1. januar. Den bør i hvert fall ikke øke, sier Djupedal.

Private Barnehagers Landsforbund (PBL) jubler over nyheten.

Det er bare å bøye seg i støvet for disse fire partienes handlekraft. PBL ba riktignok om et høyere beløp for at alle private barnehager skulle være i stand til å unngå ytterligere økning av foreldrebetalingen. Men med tanke på hvor vanskelig det er å skaffe penger mot slutten av et budsjettår, er det tydelig at Barnehagekameratene på Stortinget virkelig har tatt private barnehagers ekstraordinære situasjon på alvor, sier styreleder Anne Berit Lyng Malmo i PBL.