Vedtaket innebærer store kutt i torskekvotene og ble støttet av et flertall. Tyskland og Sverige stemte imidlertid imot kompromissforslaget, som Danmark kom opp med i dag.Vi har fått til en god avtale som balanserer mellom en bærekraftig fiskeindustri og en bærekraftig fiskebestand, sier en talsmann for EUs formannskap, som for tiden holdes av Danmark.

Avtalen medfører et kutt i torskekvotene på 45 prosent. Dette ligger imidlertid langt under det havforskere har anbefalt. De mener det trengs full stans i torskefisket, for å unngå fullstendig sammenbrudd av bestanden.

Det blir også begrensninger på fiskerne, som kun får fiske ni dager per måned.

Reformen ble vedtatt etter at kommisjonen og formannskapet gikk med på å slakke på kravene til hvilke fiskefartøyer som kan få støtte til nybygging.