Han mener alliansen største problem er at det ikke finnes en samordning av hva NATO skal gjøre i landet, melder NRK.— Dessverre er det slik at foreløpig så er det internasjonale samfunnets samlede innsats, også Natos, for fragmentert i forhold til hva man kunne ønske seg, sier Eide.

Han mener at Natos innsats lider av dette og blir satt tilbake i forhold til det overordnede oppdraget som er å styrke legitime myndigheter og skape grunnlag for varig fred og utvikling i landet.

Barth Eide mener FN må inn og få en overordnet rolle.

— Når det lykkes, så er det ikke minst fordi man klarer å ha dette helhetlige grepet slik at man ser de ulike virkemidlene i sammenheng. Så langt har vi nok ikke vært flinke nok til det i Afghanistan, og da snakker jeg om hele det internasjonale samfunnet, sier Eide.

Han mener at dette er i ferd med å bli et problem ikke bare for NATO, men også for FN, EU, Verdensbanken og for afghanske myndigheter. (©NTB)