— Mange ville bier og sommerfugler har gått nedover i antall, forekomst og mangfold, lokalt og regionalt i Nordvest-Europa og Nord-Amerika, heter det i en vurdering fra FNs naturpanel IPBES fredag.

Organisasjonen sier det også er oppdaget nedgang i artene andre steder i verden og at mulige årsaker kan være plantevernmidler, forurensning, invaderende arter og klimaendringer.

Rapporten fra IPBES erklærer imidlertid ikke fullskala trussel mot verdens matforsyninger. Den understreker imidlertid viktigheten av å beskytte pollinatorer for å sikre stabil produksjon av frukt og grønnsaker, samtidig som verden står overfor en utfordring med å ha nok mat til den voksende befolkningen i de kommende tiårene. (©NTB)