Folkeliv i Oslo. Foto: Siri Øverland Eriksen

Delta­vari­anten har tatt over. Disse grafene viser hva som nå kan skje i Norge.

Selv om mange smittes i Norge, vil få bli alvorlig syke. I andre deler av verden ser det bekmørkt ut.