Det japanske tilsynsorganet for atomsikkerhet (NISA) sier nå at anslagsvis 770.000 terabecquerel slapp ut i atmosfæren i løpet av den første uken etter at anlegget ble ødelagt som følge av jordskjelvet og tsunamien 11. mars.Tidligere anslag var på om lag 370.000 terabecquerel.

De nye tallene ble lagt fram tirsdag i forbindelse med at et uavhengig panel starter sin gjennomgang av den verste atomkatastrofen verden har sett siden Tsjernobyl-ulykken for 25 år siden.

Leder for panelet, Yotaro Hatamura, sier det var en «feiltakelse å betrakte atomkraft som sikkert». (©NTB)