Samtidig som folketallet har økt med nesten en halv million mennesker, har antallet politistillinger gått ned med 29 siden 2004. – Målet var at det i 2020 skulle bli to polititjenestemenn per tusen innbygger. Skal Storberget nå dette målet, må det opprettes og ansettes 300 nye stillinger hvert år fram til 2020, sier Arne Johannessen, leder i Politiets Fellesforbund til Dagbladet.

Ettersom en stilling i snitt koster 850.000 kroner, betyr en slik tenkt satsing en total ekstrabevilgning på 2,3 milliarder kroner.

Johannessen roser Storberget for å ha økt opptaket på Politihøyskolen, men sier det hjelper fint lite så lenge mange av dem ikke får jobb.

Storberget mener politiet er på rett vei, og sier målet om to tjenestemenn per tusen innbygger innen 2020 vil bli oppnådd. Han slår tilbake mot Arne Johannessen:

– Arne Johannessen vet utmerket godt at det ikke står en ledig politijobb og venter på deg idet du mottar eksamenspapirene. Slik skal det heller ikke være. De nyutdannede skal fylle stillingene som blir ledige etter hvert som polititjenestemenn går av med pensjon, sier Storberget.

Arne Johannessen sier det aldri har vært vanskeligere å få seg jobb som politi.

– Det er like ille overalt. Det er ikke ledige jobber. I Sør-Trøndelag var det 100 søkere til tre ledige jobber. I Oslo var det 16 ledige stillinger, 399 velkvalifiserte søkte. Alle utenom Knut Storberget og regjeringen erkjenner at vi har et stort problem, sier han.