KRISTIANSAND: Klokken 20 fredag kveld satte to statsråder og sikkerhetsmyndighetene ned et krisemøte, både på grunn av at Telenors mobilnett har falt ut i hele landet og på grunn av flomkrisen i Sør-Norge, skriver aftenposten.no.

Til stede var representanter for Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB), Hovedredningssentralen i Sør-Norge, Politidirektoratet, Justisdepartementet og Samferdselsdepartementet, ifølge VG Nett.

— Jeg mener det er uakseptabelt at vi havner i en sånn situasjon. Derfor har jeg bedt Samf om å bistå i å kartlegge situasjonen, årsaksforholdet og hva man kan gjøre for å unngå dette. Det er helt vitalt at vi klarer å unngå situasjoner som denne, og at det tas grep, sier justisminister Knut Storberget (Ap) til VG Nett.

Jakter på feilen

Like før midnatt jaktet Telenor fortsatt på feilen.

— Status er uforandret. Vi finner ikke selve feilen, sier informasjonssjef i Telenor Knut Sollid.

— Akkurat nå har vi satt inn en del ressurser ut fra en mistanke om at det kan være feil på en server i sentrum av Oslo.

— Hvor mange er berørt av feilen?

— Ca tre millioner mobilabonnement. Alle Telenors mobilkunder, i tillegg til de andre operatørene som brukere Telenors nett. I utgangspunktet er alle berørt. Men dette er ikke et definitivt brudd. Dette er en feil som har medført et rimelig heftig kapasitetsproblem for oss. Mobilabonnenter kan komme gjennom på et gitt tidspunkt. Sms går rimelig greit, ettersom det krever bare en brøkdel av kapasiteten. Men for mobilsamtaler er det helt tilfeldig når man kommer gjennom, sier Sollid.

Nasjonal sikkerhet

Han vil ikke spekulere i om det norske telenettet er utsatt for angrep. På spørsmål om dette har vært undersøkt, sier han:

— Det kan jeg ikke svare på. Vi leter etter feil ut fra forskjellige teorier. Sabotasje har ikke vært nevnt som en teori, sier Sollid som ikke er kjent med lignende feil tidligere i Telenors historie.

— Hvor mange irriterte kunder har ringt dere i dag?

— Øh...det er nok mange som har ringt, men som ikke har kommet gjennom, sier Sollid som understreker at dette er en svært beklagelig hendelse, og at alt nødvendig mannskap både fra inn- og utland er koblet på saken.