— Det er konstatert skader på betongen i tunnelløpet. Hvis det viser seg at betongelementer må skiftes, kan tunnelen bli stengt ut over de anslåtte to ukene. Årsaken er at disse elementene må spesialbestilles, heter det i en pressemelding fra Statens vegvesen.Det er konstatert omfattende skader på tunnelløpet, og det er reparasjon av det elektriske anlegget som gjør det nødvendig å stenge tunnelen i minst to uker.

Når Oslofjordtunnelen blir åpnet igjen, vil kjøretøyer på 7,5 tonn bli utelukket. En av årsakene til det er at mange av brannene som har skjedd i denne tunnelen, er forårsaket av tunge vogntog. (©NTB)