Uten at de alle går sammen og tar med seg hver sin del av kodenøkkelen, kan man ikke få vite resultatet av den elektroniske forhåndsstemmingen på valgdagen 12. september.Ni av de ti personene er politikere fra ulike partier, og den siste er en representant fra Akershus fylkeskommune. Sammen utgjør de nøkkelgruppen til det såkalte e-valget. E-valget er en forsøksordning der innbyggerne i ti av landets kommuner kan forhåndsstemme på internett til høstens kommunevalg.

Årsaken til at elektronisk valg i år blir testet ut er et politisk ønske om å øke tilgjengeligheten for velgerne. Enkelte velgere, slik som funksjonshemmede og personer som oppholder seg i utlandet, kan ha vanskeligheter med å komme seg til stemmelokalene, og e-valget gir disse muligheten til å stemme fra hjemmefra.

— Vi er opptatt av at norsk valggjennomføring skal være moderne og fremtidsrettet innenfor våre demokratiske tradisjoner. Ved å øke tilgjengeligheten, gir vi flere velgere mulighet til å stemme. Det er årsaken til at Stortinget har gått inn for å prøve ut stemmegivning via internett, sier kommunal- og regionalminister Liv Signe Navarsete. (©NTB)