Pengene skal gå til de store byene, men hvilke byer som får mest penger, kommer helt an på hvilke tiltak de foreslår, skriver Aftenposten.

Nasjonal transportplan (NTP) blir presentert i april, og her vil det komme fram at staten skal bruke 26,1 milliarder kroner på kollektivtransport i løpet av de neste ti årene.

Regjeringen sier selv at befolkningsveksten skal tas over av kollektivtransport, sykkel og gange.

For de store byene blir det forslagene de kommer med som vil avgjøre hvor mye penger de får.

— Vi har prøvd å lage et rammeverk som gir klare føringer om mål vi skal til, men i mindre grad blander oss opp i hvordan vi kommer dit. Det står eksplesitt bilreduserende tiltak, sier miljøvernminister Bård Vegar Solhjell (SV) til avisen. (©NTB)