Regjeringen foreslår at totalt 13 lover skal endres på med mål om å stoppe flyktningstrømmen fra Serbia, opplyser parlamentsmedlem Gergely Gulyas fra regjeringspartiet Fidesz.

De nye forslagene til endringer innebærer blant annet strengere straff for dem som krysser grensen ulovlig, samt strengere straff for dem som ødelegger det drøyt fire meter høye piggtrådgjerdet landet har begynt å sette opp mot Serbia.

Videre foreslås en lovendring som muliggjør opprettelsen av en «transittsone» ved grensen til Serbia, der flyktninger kan holdes mens asylsøknadene deres behandles.

Tidligere denne uken ble det kjent at regjeringen foreslår lovendringer for å styrke overvåkingen av grensene mot Serbia med helikopter og hundepatruljer samt at det settes inn 2.100 politifolk og militære.

De totalt 13 endringene blir stemt over i parlamentet neste uke. Enkelte av endringene krever to tredels flertall i nasjonalforsamlingen, og regjeringen har derfor bedt om opposisjonens støtte til forslagene. (©NTB)