Enighet på Stortinget om politireformen

Regjeringen har klart å samle et betydelig politisk flertall bak politireformen. Det innebærer trolig at landet blant annet får færre og vesentlig større politidistrikter.

Publisert

Justisminister Anders Anundsen Foto: NTB Scanpix

  • NTB

To grunnleggende endringer i regjeringens forslag til politireform er nemlig ønsket om færre og større politidistrikter og slik etableringen av større etterforskningsmiljøer. Forslaget legger opp til at dagens 27 politidistrikter skal slås sammen til tolv nye distrikter. Antall lensmannskontor og tjenestesteder skal også kuttes betraktelig uten at antallet er tallfestet.

Det var søndag formiddag ikke klart hva regjeringspartiene har fått gjennomslag for, men det er på det rene at det er oppnådd enighet på Stortinget om den såkalte nærpolitireformen. Ingen av partiene vil kommentere hva enigheten innebærer overfor NTB før pressekonferanse i Stortinget søndag ettermiddag.

Bred enighet

– Det er viktig for oss å gjøre det vi kan for å få et så bredt flertall som overhodet mulig bak en så stor reform, sa justisminister Anders Anundsen (Frp) til NTB da han oversendte reformforslaget til Stortinget i starten av mars.I tillegg til støttepartiene Venstre og Kristelig Folkeparti, deltar også Arbeiderpartiet når regjeringspartiene innkaller til pressekonferanse i Stortinget senere søndag. Etter det NTB får opplyst er enigheten med Ap «en del av nyheten» som skal presenteres senere søndag.

Legger ned politireserven?

Det kan dermed tenkes at Ap har fått gjennomslag blant annet for å legge ned politireserven, slik justispolitisk talsperson og nestleder Hadia Tajik tok til orde for i våres.

Regjeringen har lovet bedre kapasitet til å håndtere organisert kriminalitet, økonomisk kriminalitet og seksualforbrytelser etter å ha gjennomført reformen.

Anundsen understreket i mars dessuten at det fortsatt er hensikten å nå målet om to polititjenestemenn per 1.000 innbyggere. Omorganiseringen vil frigjøre administrativ personell til politiarbeid. Flere politifolk som i dag jobber med administrative oppgaver skal tilbake til politioperative oppgaver.

KrF: – Gjennomslag for tilstedeværende politi

– Jeg er svært glad for at KrF har fått gjennomslag for at alle kommuner nå skal ha tilstedeværende politi, og at en eventuell nedleggelse av tjenestesteder skal vedtas politisk. KrF har gjennom hele prosessen vært opptatt av å sikre trygghet for innbyggerne der de bor, ikke bare i de store byene, sier Ropstad i en kommentar til Nærpolitireformen som ble presentert søndag ettermiddag.

– Lokalt forankret politi er helt avgjørende for å sikre god forebygging og bekjempelse av kriminalitet. Gjennom krav til responstid samt tilstedeværelse, sikrer vi både god beredskap og forebygging i hele landet, påpeker Ropstad.

Publisert