I dag er det 80-90 prosent kvinnelige ansatte i barnehagene og 70-80 kvinnelige lærere i barneskolene. Det er et mer grunnleggende problem enn at det er få kvinner i ledelsene, sier Kristin Clemet til Dagsavisen.Hvis to søkere til en lærerstilling har forskjellig kjønn, men ellers like kvalifikasjoner, mener Kristin Clemet at mannen bør foretrekkes..

Clemet mener rollemønsteret i samfunnet gir barn en oppfatning av hvordan ting skal være:

Kvinnelige lærere er ikke problemet, men at de ikke har mannlige kolleger. Hvis du som barn ser at pappaene løper på kontoret og mammaene er hjemme eller på skolen, blir du preget av det, sier Clemet.