farsund: Alcoa Automotive Castings Scandinavian Casting Center ANS på Lista — «Alcoa» eller «bildelfabrikken» i ordinær dagligtale - er tildelt Agderrådets likestillingspris for 2005.- Fordi bedriften vektlegger likestilling høyt. Blant 260 ansatte er 46 kvinner. 15 av 76 funksjonærer og 31 av 184 operatører er kvinner. I toppledelsen er kvinner sterkt tilstede. Bedriften er rasismefri sone, den vektlegger HMS og trivsel og den har en rekke ordninger for å støtte opp under ansatte med små barn, lyder noe av begrunnelsen.Under Agderrådets årsmøte 18. mars vil det vise seg hva prisen konkret består av, for da skal den overrekkes.Det gleder administrerende direktør Roy Hammer seg til.- Vi setter voldsomt stor pris på dette. Aller mest varmer det at initiativet kommer fra en ansatt som fant på det helt av seg selv, kommenterer Hammer. Mobbing uakseptabelt

Han forteller at Alcoa ikke har noe «stort program» for likestilling.- Hverdagen er viktigere enn festtalene. Vi har jobbet målbevisst med å skape et verdigrunnlag for det vi gjør. Der er mangfold og respekt sentrale begreper. Vi har i perioder hatt mange fremmedkulturelle i bedriften og bestemte oss tidlig for at all mobbing var uakseptabelt, at alle skulle føle de kom til en trygg arbeidsplass om morgenen, forklarer Roy Hammer.I verdigrunnlaget inngår også at mangfoldet blant de ansatte skal reflekteres kjønnsmessig. I dag er både produksjonssjef og kvalitetssjef kvinner, hvilket bringer kvinneandelen i ledergruppa opp i 25 prosent.Den som vet litt om bilbransjen, vet også hvor viktige nettopp produksjons- og kvalitetsfunksjonene er, understreker bildelfabrikk-sjefen. BMW-kontrakt

Alcoa på Lista slet lenge etter oppstarten i 1997. Da Fædrelandsvennen brakte en større reportasje fra bedriften i fjor høst, fortalte Roy Hammer og hans nære medarbeider Terje Johnsen åpent om svak produktivitet, tunge tap og triste nedbemanningsprosesser. Samtidig kunne de berette at problemene i stor grad var tilbakelagte. At så var tilfelle, ble blant annet dokumentert gjennom tildelingen av en prestisjetung, amerikansk bransjepris. Nylig inngikk så bildelfabrikken en stor kontrakt med BMW som vil sikre høy kapasitetsutnyttelse i flere år fremover. Og nå vanker det altså likestillingspris.- Det blir litt som ketchupflaska; når det først kommer, er det mye på en gang. Skal man imidlertid reflektere seriøst, kan man jo velge å tro at medgangen viser at bevisst satsing på bedriftskultur faktisk betyr noe, sier administrerende direktør Roy Hammer.rune.reinertsen@fedrelandsvennen.no