STAVANGER: Juryen i Gulating lagmannsrett fant den tidligere vekteren skyldig i medvirkning til grovt ran og grov økonomisk utroskap mot hans arbeidsgiver G4S. I tillegg til tre års fengsel er mannen dømt til å betale en andel av erstatningssummen på 51,5 millioner, som tilsvarer ransutbyttet som fremdeles er på avveie, erstatningssummene til fire NOKAS-ansatte og NOKAS' egenandel på forsikringen.

— Vi finner det samlet sett urimelig at han skal betale like mye som ransdeltakerne, ettersom hans rolle i NOKAS-ranet var av en helt annen karakter. Vi vil derfor anke denne delen av straffeutmålingen til høyesterett, sier 28-åringens forsvarer Anne Kroken til NTB.

Mer betinget

Dommen fra lagmannsretten er i samsvar med dommen fra Stavanger tingrett fra i fjor sommer, bortsett fra på ett punkt: Ett og et halvt år av fengselsdommen er nå gjort betinget, mens det i tingretten kun gjaldt ett år av dommen.

— Denne delen av straffeutmålingen er han fornøyd med. I denne saken hadde han først og fremst håpet at retten ville lempe hans ansvar for å betale erstatning, slik retten har anledning til, sier Kroken.

Aktor i saken, statsadvokat Arild Dommersnes har ingen kommentar til at straffeutmålingen avviker fra hans påstand med et halvt år på den betingede delen.

— Det viktigste for oss er at tiltalen var berettiget, sier Dommersnes.

Økonomiske følger

Eksvekteren har hele tiden stått fast på at han trodde opplysningene han ga Toska skulle brukes til å begå innbrudd. Han nektet straffskyld for medvirkning til grovt ran, men har innrømmet utroskap mot sin tidligere arbeidsgiver, G4S.

At 28-åringen er dømt til å betale erstatning kan få store følger.

— Vi er blitt informert av NOKAS' forsikringsselskap, If Skadeforsikring, om at de vil vurdere et krav mot oss i forlengelsen av en endelig dom. Vi har varslet vårt forsikringsselskap, ACE. Hvis det kommer til at If vil kreve oss for penger, blir dette en sak mellom de to forsikringsselskapene, sier økonomidirektør Lars Dencker Nielsen i G4S.