FHI: Vaksinering av 12–15-åringer kan redusere innleggelser og dødsfall betydelig