Det er avisa Vårt Oslo som har fått tallene fra Skadelegevakten.

I gjennomsnitt behandlet legevakten 14,5 skadde elsparkesyklister daglig i juli 2021. I samme måned i år hadde det falt til tre i gjennomsnitt per dag.

Mellom de to månedene har tallet på elsparkesykler til utleie i Oslo falt kraftig og syklene har blitt stengt på nattetid, i tillegg til flere andre tiltak.

Generalsekretær Ragnhild Kaski i alkovettorganisasjonen Av-og-til er ikke i tvil om at de nye reguleringene med stengt på natterstid, promillegrense og reduksjon i antall sparkesykler er hovedårsaken til nedgangen.

– Det skjedde veldig mange ulykker forbundet med promille. Nå er situasjonen en helt annen, sier hun.