Infeksjonen er under kontroll, og pacemakerinnleggelsen vil trolig finne sted tidlig i neste uke, skriver Slottet.

Kong Harald ble innlagt på Rikshospitalet søndag kveld etter å ha blitt syk under en ferietur i Malaysia og fraktet hjem med fly. Han er sykmeldt i to uker.

Kongen ble syk med en infeksjon 27. februar og fikk operert inn en midlertidig pacemaker under sykehusoppholdet i Malaysia.

Mandag opplyste Slottet at kongen har for lav hjertefrekvens og vil trenge en permanent pacemaker. Når den blir operert inn, avhenger av når kongen er infeksjonsfri.