Dette skjer som følge av høye energikostnader, makroøkonomisk usikkerhet og svekkede rammebetingelser, skriver rederiet i en pressemelding torsdag.

Color Viking vil fortsette å gå i normal rute fram til og med 20. november, mens Color Carrier vil driftes fram til og med 14. november.

Color Line vil fortsette å operere ruten mellom Sandefjord og Strømstad med Color Hybrid. På ruten Oslo-Kiel vil tilbudet til godstransporten fortsette med søsterskipene Color Fantasy og Color Magic.

Rederiet opplyser at antall overtallige vil bli forsøkt omplassert til øvrige skip i flåten og få tilbud om frivillige ordninger.

Hovedtillitsvalgt for Norsk Sjømannsforbund, Erina Bryn Kjær, og hovedtillitsvalgt for Norsk Sjøoffisersforbund, Sten Tore Nesset, er skuffet over at Color Line må gå til det skrittet å legge ned to skip, skriver FriFagbevegelse.

– Dette er både trist og begredelig for alle de involverte. Til sammen 135 ansatte på disse skipene mister enten jobben eller blir omplassert. Foreløpig har vi ikke oversikt over hvor mange overflødige ansatte det blir ved denne nedleggelsen, sier Bryn Kjær, som selv er ansatt i Color Viking.

– Vi tillitsvalgte skal samarbeide med rederiet for å ende opp med færrest mulige oppsigelser i denne prosessen, sier Nesset.

De håper at så mange som 80 prosent av de berørte får jobbe videre på andre skip.

Color Viking har gått i helårlig, daglig rute mellom Norge og Sverige i mer enn 20 år.