KS: Alvorlige mangler på smittevernutstyr

Flere storkommuner håndterer større utbrudd av koronavirus på omsorgsinstitusjonene, men de taper kampen om smittevernutstyret, hevder KS.

– Jeg ble overrasket da vi satte oss ned med storbyene så sent som på fredag og fikk høre at det fortsatt var så alvorlige mangler på smittevernutstyr, sier styreleder Bjørn Arild Gram i Kommunesektorens organisasjon KS til VG.

Over halvparten av alle koronarelaterte dødsfall skjer ved omsorgsinstitusjonene, som er kommunenes ansvar.

I Oslo, Bergen, Bærum, Drammen og Kristiansand er det ifølge KS' tall fra fredag 167 koronasmittede beboere på sykehjem. I tillegg får 50 personer oppfølging i eget hjem.

Til sammenligning var 144 koronapasienter mandag innlagt på sykehus, og 66 av disse ble behandlet på intensivenhet.

– Vi ser at mange flere dør av korona på sykehjem enn på sykehus. Smitteutbrudd på sykehjem er alvorlig, der helsen til de som bor der jevnt over er skral i utgangspunktet, sier Gram.

Helsedirektoratets fordelingsmodell gjør at sykehusene får 70 prosent av utstyret og kommunene får 20 prosent, men 10 prosent blir sendt til et nasjonalt reservelager. KS mener kommunene må få en større del av utstyret nå.

Fagdirektør Svein Lie i Helsedirektoratet sier til VG at fordelingsmodellen er under konstant vurdering, og at den kan justeres ut fra hvor sykdomsbyrden er størst.